بین الحرمینو حرم آقام حسینو

بین الحرمینو حرم آقام حسینو حرم آقام ابالفضل

لوح و قلم میگه حسین شادی و غم میگه حسین

تیغ و علم میگه حسین حسین میگه ابالفضل

کرب و بلا میگه حسین روح دعا میگه حسین

خود خدا میگه حسین حسین میگه ابالفضل

حبل المتین میگه حسین روح الامین میگه حسین

ام البنین میگه حسین حسین میگه ابالفضل

****

اینجا حرم زنید بوی محرم آمده

اینجا حرم زنید روزی اشک گریه کنان را رقم زنید

این چشم ها به درب حسینیه مانده است

یک مرتبه به خانه خود هم قدم زنید

مرحم ترین دوای دل زخم خورده است

ان پلک کوچکی که شما روی هم زنید

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.