خدای عشق رب دلبری بود

خدای عشق رب دلبری بود

 مسیحیان عیسی حیدری بود

قلندرم ذکرم یا علی بود

نوکرشم هر کس با علی بود

خدای ما هر دم یا علی میگه

نوکرشم هر کس یا علی میگه

خدای عشق رب دلبری بود

ای سنیان سنت با علی بود

.

دانلود فایل صوتی از اینجا

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net