دلم از روضه های فاطمیه

دلم از روضه های فاطمیه

گرفته در هوای فاطمیه

بیا ای التیام روی نیلی

بیا صاحب عزای فاطمیه

بیا از جاده های بی نشانی

بیا ای آفتاب آسمانی

بیا ایام دلگیریست آقا

بیا که روضه مادر بخوانی

نگاهی شعله ور ای وای مادر

هجومی بی خبر ای وای مادر

مغیره بی هوا ای وای بابا

تو و دیوار و در ای وای مادر

.

روز شهادت حضرت زهرا فاطمیه اول ۹۹ حاج محمد رضا طاهری

.

متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.

کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.

استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net

.