دلم تنگه بابا چرا رو سر تو جای سنگه * کربلایی حسن عطایی

دلم تنگه بابا چرا رو سر تو جای سنگ بابا

دلم تنگه بابا چرا رو سر تو جای سنگ بابا

سرت جنگه بابا روی صورت تو جای چنگه بابا

چجور اومدی بمیرم که

پیش من از راه دور اومدی

چرا سوخته موهات مگه از تنور اومدی

نبودی بابا منو میزدن دخترای یهودی بابا

رو دستم هنوز مونده جای کبودی بابا

****

پرم سوخته بابا شبیه سر تو سرم سوخته بابا

حرم سوخته بابا میدونی پرِ معجرم سوخته بابا

موهام دستشه منو میزد اونقدر

که دست خودش خسته شه

یه جور زد که راه نفسهای من بسته شه

صدام زخمیِ بابایی میبینی چقدر زیر پام زخمیِ

رو گوشم هنوز جای گوشواره هام زخمیِ

****

شکسته سر تو شکسته پرِ من شکسته پرِ تو

چی شد حنجر تو بمیره الهی برات دختر تو

سرت ریخت بهم زیر مرکبا

بدجوری پیکرت ریخت بهم

مثه موی تو موهای دخترت ریخت بهم

سرم داد کشید همونی که رگهاتو با خنجر کُند برید

همونی که پیراهنت رو تو گودال درید

دانلود فایل صوتی از اینجا

.
شب سوم محرم 1400 کربلایی حسن عطایی
آرشیو متن اشعار محرم 1400 »» کلیک کنید
اشتباهات تایپی متن مداحی را اطلاع بدید
.

www.instagram.com/mohjat_net
t.me/mohjat_net
www.aparat.com/mohjat
www.Mohjat.net
.