دلم در سوگ یاران خون خون است

دلم در سوگ یاران خون خون است

سپهر دیدگانم نیل گون است

را روز ازل مجنون نوشتن

آخ نصیبم جرعه ای از خون نوشتن

ندارد سینه ام جز اه و ناله

آخ به خون دیدم بنفشه یاس و لاله

آخ خودم دیدم گلم پرپر به خاک است

تنش از تیر و نیزه چاک چاک است

آخ خودم دیدم که انگشتر ندارد

به خاک افتاده اما سر ندارد

سه غم اومد به جونوم هر سه یک بار

غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره داره چاره داره

مرا سوزد غم یار و غم یار

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.