دگر تو هستی تمام هستم

دگر تو هستی تمام هستم مکن تلظی به روی دستم

ای غم خیمه گریه هایت کم شده از عطش صدایت

ساقی من شده فدایت علی علی جان

به خاطر منو رباب در آرزوی خواب آب

عزیز من کمی بخواب علی علی

وای علی اصغرم

*****

کشیده ای رنج تمام شش ماه که کل عمرت گذشته در راه

گریه عمه زینب تو از غم خشکی لب تو

کم نشده چرا تب تو علی علی جان

مصیبتیست دیدنت توان نمانده در تنت

دگر فتاده گردنت علی علی

وای علی اصغرم

*****

سپاه کوفه چه حمله ها کرد مقابل تو ولی کم آورد

تا که زدی ز گریه فریاد ولوله ای به لشکر افتاد

حرمله پاسخ تو را داد علی علی جان

به دستم هست پیکرت به دست دیگرم سرت

چه مانده بهر مادرت علی علی

وای علی اصغرم

 

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.