دیدم اعضای تنت را جگرم سوخت علی * حاج رضا هلالی

دیدم اعضای تنت را جگرم سوخت علی

دیدم اعضای تنت را جگرم سوخت علی

پاره های بدنت را جگرم سوخت علی

ناگهان زانویم افتاد زمین چون دیدم

طرز چانه زدنت را جگرم سوخت علی

چه کنم عمه نبیند بدن حمزه ای ات

مُثله دیدم بدنت را جگرم سوخت علی

لَخته خونی که بُرون از گلوت آوردم

ریخت خونِ دهنت جگرم سوخت علی

باورم نیست که جسمت ز نظر پنهان است

نیزه بینم کفنت را جگرم سوخت علی

یوسفم کاش که میشد به میان حرمت

ببرم پیروهنت را جگرم سوخت علی

آن لَبانی که اذان گفت بِهَم ریخته است

خُرد بینم دهنت را جگرم سوخت علی

این همه نیزه میان بدنت گم شده است

با که گویم مِحَنت را جگرم سوخت علی

از همان دور شنیدم رجزت را پسرم

این حسین و حسنت را جگرم سوخت علی

نعره ی حیدری و ناله ی یا زهرایت

میشنیدم سخنت را جگرم سوخت علی

نشد آخر لب عطشان تو را آب دهم

چه کنم سوختنت را جگرم سوخت علی

گر نیایند جوانان حرم یاری من

که بَرَند خیمه تنت را جگرم سوخت علی

دانلود فایل صوتی از اینجا

.
متن مداحی
های 1400 از سایت مهجه
شب هشتم محرم 1400 حاج رضا هلالی
آرشیو متن اشعار محرم 1400 »» کلیک کنید
اشتباهات تایپی متن مداحی را اطلاع بدید
.

www.instagram.com/mohjat_net
t.me/mohjat_net
www.aparat.com/mohjat
www.Mohjat.net
.