زنم اما از این پس مرد میدان تو خواهم بود

زنم اما از این پس مرد میدان تو خواهم بود

تو فرمانم بده من تحت فرمان تو خواهم بود

بنا کن خیمه را من خم به ابرویم نیاوردم

بیا حاجی من اینک به قربان تو خواهم بود

هنوز آنقدر جان دارم که در راهت فدا گردم

به جان بچه هایم حافظ جان تو خواهم بود

اگر اذنم دهی شب پاسبانی میدهم تا صبح

که تا جان در بدن دارن نگهبان تو خواهم بود

زبانم در دهان آماده یک خطبه قراست

ز نسل ذوالفقارم تیغ بران تو خواهم بود

اگر رخصت دهی من نیز چادر بر کمر بندم

در این میدان یکی از جنگ جویان تو خواهم بود

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.