محرم 99 کلیک کنید

حاج محمود کریمی – سراپا مستم عمو حسین

سراپا مستم عمو حسین

سراپا مستم عمو حسین سپرت هستم عمو حسین

من نایب بر حق مجتبایم عمو حسین

من قاسم ثانیه کربلایم عمو حسین

تو که میگفتی عمو حسین

پسرت هستم عمو حسین

شه بی یاور وسط لشکر سپرت هستم عمو حسین

یا حسین حسین حسین حسین

****

من اگر که دست خالی به کفم گرفته ام جان

بدن من است و روحه حسن آمده به میدان

سرا پا مستم عمو حسین سپرت هستم عمو حسین

تو غریب و تنها و بی سپاهی عمو حسین

تو سپر زخمیه خیمه گاهی عمو حسین

ز می وصلت عمو حسین

سرا پا مستم عمو حسین

مدد حیدر عمو حسین

نفس آخر عمو حسین

به برت هستم عمو حسین

سپرت هستم عمو حسین

پدرم به من گفت که شکن در قفس را

نفسی بده عمو جان که رها کنم نفس را

من و این تن پر از خون  تو برای من دعا کن

که بمیرم و نبینم به رخ تو خار و خص را

تا شیحه ی اسب تو را شنیدم وسط گودال تو رسیدم

تیغ عدویت عمو حسین

بریده دستم عمو حسین

تا صف محشر پیش تو در هر

سفرت هستم عمو حسین

باد ها نوحه خوان

لاله ها سینه زنان حرم باغچه

بید ها دسته ی زنجیر زن

برگ ها گریه کنان ریختند

طبل عزا را بنواز ای فلک

خیمه خورشید سوخت

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0