سلام ایزد منان به زینب کبری

سلام ایزد منان به زینب کبری

سلام باطن قرآن به زینب کبری

سلام نفس پیمبر به حضرت زینب

سلام ساقی کوثر به حضرت زینب

سلام بر تو که احیا کننده دینی

رگ حیات تشیع تو روح آیینی

بریده راس یزید لعین کلام تو

هزار مرده شود زنده از سلام تو

تو بنت حیدری و پاره تن زهرا

شده کنیز درت مریم آسیه،حوا

غلام تو بکند کار صد مسیحا دم

ز صبر تو کمر کوه آهنین شد خم

کلام تو بکند کار ذوالفقار علی

به شام و کوفه و کرببلا تو یار ولی

سپر شدی تو برای امام و رهبر خود

به سان حضرت زهرا برای حیدر خود

تو مادر دو شهید بزرگواری و بس

ز نسل احمدی و حیدری تباری و بس

برای دین شده خون حسین آب بقا

به سان او نشده کس فدا برای خدا

بدان که گر خبری کس ز کربلا دارد

خبر ز قتل شهیدان به نینوا دارد

به لطف دخت علی آن مجاهد علوی

به لطف سبط نبی آن عقیله نبوی

رسیده است به ما شرح عشق کرببلا

به لطف زحمت او کربلا شده احیا

شاعر: علی معینیان

.

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net