صدات کردم تو همهمه دیدی جا موندم از همه

صدات کردم تو همهمه دیدی جا موندم از همه

تو لشکر فریاد میزنم فداک یابن الفاطمه

منم سرو رعنای حسن بخوانم رجز های حسن

فدایت شوم جای حسن به فرمان حسن

شنیدم بابا به قاسم گفته

مبادا عمو تنها شه مبادا بی لشکر باشه

****

تموم لشکر اومدن برای بعت با حسین

روی لبهاشون جاری فقط لبیک یا حسین

همه محمو چشمان حسین همه جان به قربان حسین

همه گوش به فرمان حسین

سفارش کرده حسین تو خیمه

علم باید بالا باشه تو دستای سقا باشه

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.