عذر تقصیر اگر آمدنم دیر شده

عذر تقصیر اگر آمدنم دیر شده

زیر تابوت پسر رفته عمو پیر شده

نعل ها سخت به پا مال تو سرگرم شدند

تار و پود تو چنان موم عسل نرم شدند

شده اسراف به سن تو نشاید این قدر

بیشتر از تو به عباس می آید این قدر

چنگ ها معتکف طره مویت گشتند

سنگ ها جذب دلارایی رویت گشتند

حسن و حیدر و زهرای مجسم شده ای

پشت و روی تو کدام است چه در هم شده ای

بهره از سفره حسن تو به یوسف نرسید

کار تقسیم تو قاسم به تعارف نرسید

کار سختیست ولی تا به حرم میبرمت

پسرم بودی و پیش پسرم می برمت

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.