عشق همواره به همراه جنون نازل شود

عشق همواره به همراه جنون نازل شود

پس هر آن کس در پی آن است که عاقل شود

ابتدا بایست مجنون ابوفاضل شود

فاش میگوییم امشب با تمام عالمین

عشق در تعریف ما یعنی علمدار حسین

بوسه گاه فاطمه هم چشم او هم دست او

دستگیر حضرت عیسی ابن مریم دست او

روز محشر اختیار خلق عالم دست او

همچنان پشت سر ارباب پرچم دست او

روز محشر سربلند است و امیری میکند

فاطمه از دوستانش دستگیری میکند

روی دیوار برادر بود تا آخر سرش

غیر عشق او نبوده هیچ عشقی در سرش

از همه سر های عالم هست بالاتر سرش

نیست هر کس خاک پایش خاک عالم بر سرش

یک نگاهش عالمی را مثل سلمان میکند

ارمنی را با کراماتش مسلمان میکند

 

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.