علی بود و وقت حماسه

علی بود و وقت حماسه علی بودنش را نشان داد

که گهواره او تکان خورد زمین و زمان را تکان داد

بود نام مولا برازنده او به قربان سیمای تابنده او

چه پیغام سرخی برای جهان داشت خنده او

شده جان عالم مجنونش

قیام عاشورا مدیونش

که امضا گردیده با خونش

*****

به توفان بحر زمانه شده محفلش ساحل ما

به گهواره کوچک او گره خورده زلف دل ما

چه گهواره ای که پناه جهان است امید زمین و امید زمان است

چه شش ماه ای که نگاه مسیرش آسمان است

به نور تابانش محتاجیم

به جود و احسانش محتاجیم

به لطف چشمانش محتاجیم

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.