عمو جون ماه تو خونی شد

عمو جون ماه تو خونی شد فدای تو این جوونی شد

بیا پیشم ای امام من که قاسم هم اسمونی شد

تو خاک و خون افتادم و هی تو رو میزنم صدا

خوش حالم از اینکه سرم میره روی نیزه ها

شده پرپر شاخ شمشادت روی خاک تازه دومادت

دو چشمم گریون با یادت

عمو جانم ای عمو جانم

****

دوباره توی دلم غوغاست روی گونم اشکای باباست

پلک چشمام روضه بازه جسارت به مادرم زهراست

بغضم ترک خورده عمو قرارم و برده عمو

کرب و بلات مدینه رو به یادم اورده عمو

بازم اینجا کوچه وا کردن توی پهلوم نیزه جا کردن

با پیکر من چه ها کردن

عمو جانم ای عمو جانم

****

چه بی رحمن پیر مرداشون پر از سنگ توی دستاشون

خودم با این سینه حس کردم داره نعل تازه  اسباشون

تنم پر از تیر عمو هی نفسم میره عمو

خون سر و صورت من چشمام و میگره عمو

تن من و از زمین بردار شده این سر نیزه ها مسمار

داره میده جسمم و آزار

عمو جانم ای عمو جانم

****

روی خاک گرم این صحرا تا افتادم شد تو دل غوغا

چشام شد بارونی با یاد غم و درد مادرم زهرا

بابام میگفت تو کوچه ها بد جور زدن مادرم و

میگفت با سیلی و لگد اتیش زدن پیکرم و

میگفت مادر پشت در جون داد زمین خورد و خون جگر جون داد

توی اتیش یک پسر جون داد

عمو جانم ای عمو جانم

دانلود فایل صوتی از اینجا

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.