فلک خون میباره * سید مجید بنی فاطمه

بازدید: 701 بازدید
متن مولودی سید مجید بنی فاطمه

فلک خون می باره زمان تیره و تاره

سیاه پوش تموم عالم اقامون عزا داره

عجب غربتی ای وای

واویلا امان از این مصیبت واویلا تنها میون غربت

اسم تو روی زبونم درد و غصه هات به جونم

با امام رضا میخونم

سیدی موسی ابن جعفر

*******

چه زخمی روی ساقِ مصیبت این داغ ِ

بالا تر از ناله آقا صدای شلاق ِ

عجب غربتی ای وای

این شبها شکسته شد سکوتش خلصنی دعای تو قنوتش

زخمی همه وجودش کل پیکر کبودش

حق حضرت این نبودش

سیدی موسی ابن جعفر

*******

مصیبت بسیار ِ چقدر گریه داره

آوردن پیکر اقا رو روی تخت پاره

عجب غربتی ای وای

راحت شد از این عذاب محبس این زندون ادامه خرابست

گوشه سیاه چال ِ نیمه شب شاید با ناله

خونده روضه سه ساله

خدا کنج خرابه شده محشر کبری

به مهمانی دختر رسیده سر بابا

الهی به رقیه

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

www.mohjat.net