ما دینمان از اسلام زهراست * حاج محمدرضا طاهری

ما دینمان از اسلام زهراست

ما دینمان از اسلام زهراست

هر آنچه داریم از نام زهراست

عشقش همیشه در سینه ماست

راه و مرامش ایینه ماست

در ساحل عشق پهلو گرفتیم

درس ولایت از او گرفتیم

با لطف زهرا با ابروییم

ما انقلابی مانند اوییم

یا زهرا یا فاطمه

******

نام بلندش ذکر علی بود

زهرا شب و روز فکر علی بود

فریاد هایش تکبیر میشد

کوثر در اتش تفسیر میشد

با زخم ها شد ایینه بندان

او خورده سیلی از سست عهدان

این انقلاب از او رو سپید است

سر بند نامش با هر شهید است

با خون ان ها ما عهد بستیم

پای ولایت همواره هستیم

یا زهرا یا فاطمه

******

تا عشق زهرا در سینه داریم

حتما به فردا امیدواریم

فریاد مردم فریاد زهراست

تا رهبر ما اولاد زهراست

فردای این راه پر شور و نور است

عطری که اید عطر ظهور است

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net