ما از تبار آب و آفتابیم – حاج سعید حدادیان

متن نوحه حدادیان شهادت سردار سلیمانی

ما از تبار آب و آفتابیم

امواج اقیانوس انقلابیم

خورشید را همواره در رکابیم

دلدادگان عترت و کتابیم

نهر زمین و نور آسمانیم

دلدادگان صاحب الزمانیم

تو وعده دیرینه خدایی

اوج بشارت های انبیایی

مولای عزت بخش اولیایی

فرزند مکه زاده منایی

یابن الحسن تعجیل کن خدا را

دریاب اینک مکه و منا را

شام و یمن لبنان عراق و ایران

باشد همیشه بیشه زار شیران

مردان زنان و کودکان و پیران

شوریدگان دلدادگان دلیران

از نهضت موعودشان نشان اند

آیات سرخ آخر الزمان اند

ما روشنی از مِهر و ماه زینب

از پرتو نور نگاه زینب

سردار های ما سپاه زینب

عالم سراسر بارگاه زینب

با قدرت ما خصم آشنا نیست

قاسم سلیمانی یکی دو تا نیست

شاعر: سعید حدادیان

 

www.Mohjat.net

@Mohjat_net