مصیبه ما اعظمها

مصیبه ما اعظمها

پیش روی چشم بچه ها

جسم تو رو دوره میکنن

پرهن کهنه تو رو پاره میکنن

مگه واسه یک کفن دعوا میشه

مگه سیصد نفر تو گودال جا میشه

مگه حالا از روی سینت پا میشه

سر و کله حرمله پیدا میشه

داره پای دشمن به خیمه وا میشه

مگه حالا از روی سینت پا میشه

لشکری میخنده به دست و پا زدنت

مادرت میبینه برهنه شد بدنت

میزدنت میزدنت

****

چه بی حساب میکُشن تو رو

بدون آب میکُشن تو رو

به اشک تو خنده میکنن

وقتی به نیت ثواب میکُشن تو رو

داره با وضو نامسلمون میبُره

تو هنوز نفس میکشی اون میبُره

روی ریگ داغ بیابون میبُره

با یه خنجر کُند رگاتو میبُره

تو دعا میکنی صداتو میبُره

نفسای مخدراتو میبُره

با عبای پاره رو نیزه بسته تو رو

واسه ی انگشتر بریده دست تو رو

دانلود صوت مداحی / تلگرام

.
شهادت امام صادق ۱۴۰۰ حاج امیر کرمانشاهی
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.