نشد سپر بشم برای جونت آقا * کربلایی حسن عطایی

نشد سپر بشم برای جونت آقا

نشد سپر بشم برای جونت آقا

ولی شهید شدم مثه جوونت اقا

عموی خوبم عموی خوبم

ممنونتم عمو حاجت روا شدم

آیینه یل جمل تو کربلا شدم

انگاری با بابام هنوز دشمنن

دارن دوباره تیر به تابوت میزنن

بارونه سنگه می باره رو سرم

منم مثه بابام غریب مادرم

عمو عمو حسین

****

عمو ببین نمونده واسم دست و بازو

به زیر دست و پا شدم پهلو به پهلو

عموی خوبم عموی خوبم

فهمیدن اینکه من یتیم مجتبام

نعلای مرکبا رو کوبیدن روی لبام

کفن برا تنم مثل زره شده

من قد کشیدم اما با یه جسم لِه شده

عمو عمو حسین

دانلود فایل صوتی از اینجا

.
شب ششم محرم 1400 کربلایی حسن عطایی
آرشیو متن اشعار محرم 1400 »» کلیک کنید
اشتباهات تایپی متن مداحی را اطلاع بدید
.

www.instagram.com/mohjat_net
t.me/mohjat_net
www.aparat.com/mohjat
www.Mohjat.net
.