وجناتت همه عشق است

وجناتت همه عشق است سکناتت همه عشق است

حرکاتت همه عشق است شده ام مست سبویت

علی علی علی حیدر حسین

حیدر کربلا علی علی

****

ماهم فتاده بر خاک با جسم پاره پاره

ای اشک ها بریزید از دیده چون ستاره

جز من که هم چو خورشید افروختم در این دشت

کی پاره پاره دیده اندام ماه پاره

****

ماهم فتاده بر خاک دیدم که خصم ناپاک

با تیغ زخم میزد بر زخم او دوباره

وقتی لبت مکیدم آه از جگر کشیدم

جای نفس برون ریخت از سینه ام شراره

حیدر کربلا علی علی

****

ای جان رفته از دست بگشا دو دیده از هم

جانی بده به بابا حتی به یک اشاره

وقتی لبت مکیدم آه از جگر کشیدم

جای نفس برون ریخت از سینه ام شراره

حیدر کربلا علی علی

****

دشمن چنین پسندد استاده و بخندد

فرزند دیده بندد بابا کند نظاره

جسم عزیز جانم چون دامن زره شد

از زخم هر پیاده از تیغ هر سواره

حیدر کربلا علی علی

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.