چقدر تیر و سنان در تن اکبر مانده

چقدر تیر و سنان در تن اکبر مانده

خنده بر روی لب این همه لشکر مانده

بین این دشت تمام تن او پخش شده

هر طرف قطعه ای از پیکر اکبر مانده

اربا اربا شده آن گونه علی اکبر من

که از او در همه جا نفحه عنبر مانده

زانویم از رمق افتاد و زمین افتادم

کمرم تا شد از این داغ شدم درمانده

به کنار بدنش خشک شده این بدنم

از علی اکبر من یک علی اصغر مانده

خواستم بوسه زنم بر بدنش آه نشد

جای بوسه به تن این گل پرپر مانده

یاد اصوات اذانش جگرم را سوزاند

حسرت یک نگه اش بر دل مضطر مانده

به روی پیکر او پیکر من افتاد و

خواهرم در بر من دست به معجر مانده

هر چه کردم بدنش بین عبا جمع نشد

به روی خاک از این تن دو برابر مانده

کار من نیست علی را ببرم تا به حرم

زحمت بردن او دوش برادر مانده

خبر پر زدنش را برسانید حرم

چشم بر راه پسر دیده مادر مانده

رکن من رفت چنین خم شدنم جادارد

به خدا رفت از این لشکر من فرمانده

شاعر: مهدی علی قاسمی

دانلود صوت مداحی / مستقیم

.
محرم ۱۳۹۶ حاج مهدی اکبری
مجموعه
متن اشعار واحد
دهه اول ماه محرم ۹۶
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن شعر را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.