چه ظلم ها که به اولاد مصطفی کردند

چه ظلمها که به اولاد مصطفی کردند

خدا گواست به ال علی جفا کردند

گلوی تشنه بریدند از حسینش سر

سره مقدس او را به نیزه ها کردند

امام چارم ما را به شام اوردند

میان خلق ورا خارجی صدا کردند

امام پنجم ما را به زهر کین کشتند

بسا ستم که به ان حجت خدا کردند

به بیت حضرت صادق هجوم اوردند

قیامتی دگر از این ستم به پا کردند

سر برهنه دل شب ز خانه اش بردند

چه ظلمها به ان نجل مصطفی کردند

همه سواره و او را پیاده می بردند

نه رحم کرده نه از حضرتش حیا کردند

سه بار تیغ کشیدند بهر کشتن او

عجب به عهد رسول خدا وفا کردند

هزار مرتبه نفرین حق بر ان قومی

که خط خویش ز ال علی جدا کردند

برای غصب خلافت زدند زهرا را

که کودک شش ماهه را فدا کردند

به جای شاخه گل بار هیزم اوردند

حقوق فاطمه را پشت در ادا کردند

 

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net