گردن کشید دید علی نیست شیر شد

گردن کشید دید علی نیست شیر شد

تا بی خیال طعنه زند خنده سر کند

اول قباله فدک از دست ما گرفت

می خواست تا غرور مرا خورد تر کند

محکم گرفت مادر من چادرش ولی

فرصت نشد که دست به رویش سپر کند

عمدا میان تنگی کوچه کشیده زد

یک تن میان چند نفر حرف ساده نیست

مادر زدن به پیش پسر حرف ساده نیست

 

.

شب ۷ صفر ۹۹ حاج امیر کرمانشاهی

.

متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.

کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.

استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.