یاران این قافله قافله عشق است و

یاران این قافله قافله عشق است و

این راه که به سرزمین طف در کران فرات میرسد

راه تاریخ است و هر بامداد

این بانگ از آسمان میرسد که

الرحیل از رحمت خدا دور است که

این باب شیدایی را بر مشتاقان لقای خویش ببندد

این دعوت فیضانی است علی الدوام زمینیان را

به سوی آسمان میکشد

و بدان که سینه تو نیز آسمانی لا یتناهی است

سینه تو آسمانی لا یتناهی است

با قلبی که در آن چشمه خورشید می جوشد و

گوش کن که چه خوش تر نمی دارد در تپیدن

حسین حسین حسین حسین نمی تپد

حسین حسین میکند

حسین حسین حسین وای

 

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.