متن کامل
آهسته آهسته ببندم بار خود را
۴ خرداد ۱۴۰۰

حاج مهدی سلحشور – آهسته آهسته ببندم بار خود را

متن کامل
گم شدم در دل بازار مرا یاری کن
۴ خرداد ۱۴۰۰

حاج مهدی سلحشور – گم شدم در دل بازار مرا یاری کن

متن کامل
همیشه وقت خداحافظی دلم تنگ است
۴ خرداد ۱۴۰۰

حاج مهدی سلحشور – همیشه وقت خداحافظی دلم تنگ است

متن کامل
فاطمه ببین گریونم روضه تو رو میخونم
۴ خرداد ۱۴۰۰

حاج مهدی سلحشور – فاطمه ببین گریونم روضه تو رو میخونم

متن کامل
فاش می گویم و از گفته خود دلشادم
۴ خرداد ۱۴۰۰

حاج مهدی سلحشور – فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

متن کامل
ای بهشت من دیدن رخ در نقاب تو
۴ خرداد ۱۴۰۰

حاج مهدی سلحشور – ای بهشت من دیدن رخ در نقاب تو

متن کامل
من اسیر نجف علی ام
۳ خرداد ۱۴۰۰

حاج مهدی سلحشور – من اسیر نجف علی ام

متن کامل
غرق دنیا شده بودیم تو خواندی ما را
۳ خرداد ۱۴۰۰

حاج مهدی سلحشور – غرق دنیا شده بودیم تو خواندی ما را

متن کامل
شاه است و حسین پادشاه است و حسین
۲ خرداد ۱۴۰۰

کربلایی حسین طاهری – شاه است و حسین پادشاه است و حسین

متن کامل
من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد
۲ خرداد ۱۴۰۰

کربلایی حسین طاهری – من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد

متن کامل
کجا میری عجب ساعات دلگیری
۲ خرداد ۱۴۰۰

کربلایی حسین طاهری – کجا میری عجب ساعات دلگیری

متن کامل
چشمم به راه آمدن یار مانده است
۱ خرداد ۱۴۰۰

کربلایی حسین طاهری – چشمم به راه آمدن یار مانده است

0