متن کامل
عالم ماتم سرا زهرا صاحب عزا چشما بارونی واویلا
1 تیر 1400

حاج محمود کریمی – عالم ماتم سرا زهرا صاحب عزا

متن کامل
گریون چشای عالم بی تابه سینه دنیا
31 خرداد 1400

حاج محمود کریمی – گریون چشای عالم بی تابه سینه دنیا

متن کامل
یا طبیب ابن الطبیب یا حبیب ابن الحبیب
26 خرداد 1400

حاج محمود کریمی – یا طبیب ابن الطبیب یا حبیب ابن الحبیب

متن کامل
بابا کجایی که آستین پاره ام شده معجرم
23 خرداد 1400

حاج محمود کریمی – بابا کجایی که آستین پاره ام شده معجرم

متن کامل
مدینه دل تنگم برای پیغمبر
22 خرداد 1400

حاج میثم مطیعی – مدینه دل تنگم برای پیغمبر

متن کامل
اومدم بهت بگم نگاهتو ازم نگیر
20 خرداد 1400

حاج محمود کریمی – اومدم بهت بگم نگاهتو ازم نگیر

متن کامل
می روم گاهی خراسان گاه‌ گاهی کربلا
14 خرداد 1400

حاج میثم مطیعی – می روم گاهی خراسان گاه‌ گاهی کربلا

متن کامل
بس كه اين زهر جفا با جگرم غوغا داشت
13 خرداد 1400

حاج میثم مطیعی – بس که این زهر جفا با جگرم غوغا داشت

متن کامل
یکی با رویای حج آمد حاجت گرفت و برگشت
12 خرداد 1400

حاج میثم مطیعی – یکی با رویای حج آمد

متن کامل
مهر تو ای جان جهان شد هستی من
11 خرداد 1400

حاج میثم مطیعی – مهر تو ای جان جهان شد هستی من

متن کامل
دوباره می آییم به پابوست مولا
10 خرداد 1400

حاج میثم مطیعی – دوباره می آییم به پابوست مولا

متن کامل
ذکر یا رضا دارم به دل پریشونم
9 خرداد 1400

حاج میثم مطیعی – ذکر یا رضا دارم به دل پریشونم

متن کامل
اگر چه شعله کشیدی تمام هستم را
8 خرداد 1400

حاج محمود کریمی – اگر چه شعله کشیدی تمام هستم را

متن کامل
با یاد یاس و لاله دارم یه دنیا ناله
7 خرداد 1400

حاج محمود کریمی – با یاد یاس و لاله دارم یه دنیا ناله

متن کامل
ای برادر قیام کن از خاک
7 خرداد 1400

حاج محمود کریمی – ای برادر قیام کن از خاک

0