متن کامل
آب شور حرمت شیرینی کام منه
21 آبان 1400

حاج رضا هلالی – آب شور حرمت شیرینی کام منه

متن کامل
به شام تارم سحر رسیده
20 آبان 1400

حاج احمد واعظی – به شام تارم سحر رسیده

متن کامل
چشم تموم شیعه ها ابریه مثل آسمون
20 آبان 1400

سید مهدی میرداماد – چشم تموم شیعه ها ابریه مثل آسمون

متن کامل
تا کی به تو از دور سلامی برسانم
20 آبان 1400

سید مهدی میرداماد – تا کی به تو از دور سلامی برسانم

متن کامل
اومدم با نامه ی تو به چه شوقی از مدینه
20 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – اومدم با نامه ی تو به چه شوقی

متن کامل
یا امام رضا قم کربلا شده
20 آبان 1400

کربلایی حمید علیمی – یا امام رضا قم کربلا شده

متن کامل
شد عزاخانه امروز شهر آل پیمبر
20 آبان 1400

کربلایی حمید علیمی – شد عزاخانه امروز شهر آل پیمبر

متن کامل
روی قبرم بنویسید که خواهر بودم
20 آبان 1400

کربلایی حمید علیمی – روی قبرم بنویسید که خواهر بودم

متن کامل
مثل مشهده صحنت مثل مشهده
20 آبان 1400

کربلایی حسن عطایی – مثل مشهده صحنت مثل مشهده

متن کامل
سلام ای سایه ی سرم
20 آبان 1400

کربلایی حسن عطایی – سلام ای سایه ی سرم

متن کامل
بوی مادرو داره حرم تو حرم زهراست
20 آبان 1400

کربلایی حسن عطایی – بوی مادرو داره حرم تو حرم زهراست

متن کامل
هر وقت دلم هوایی قبر بی نشون میشه
20 آبان 1400

حسین سیب سرخی – هر وقت دلم هوایی قبر بی نشون میشه

متن کامل
سلام ای زینب شاه خراسان
20 آبان 1400

حسین سیب سرخی – سلام ای زینب شاه خراسان

متن کامل
تنها و بی کسم غربت شد حاصلم
20 آبان 1400

حاج مهدی سلحشور – تنها و بی کسم غربت شد حاصلم

متن کامل
مشق هرشب بی بی معصومه
20 آبان 1400

حاج مهدی رعنایی – مشق هرشب بی بی معصومه

0