محرم 99 کلیک کنید

حاج رضا هلالی – ازل به لطف تو مدیون

ازل به لطف تو مدیون ابد به عشق تو مرهون

ازل به لطف تو مدیون ابد به عشق تو مرهون

زمان به حکم تو جاری زمین برای تو گلگون

شهاب نور نگاهت ز کهکشان سیاحت

اگر کمی بدرخشد تمام نه فلک افسون

ورق زدم که بدانم که کیست لیلی عالم

به صفحه صفحه دفتر به تو اشاره مجنون

شناسنامه عشقی خودت ادامه عشقی

ز قبل خلقت عالم هنوز تا دم اکنون

تو آن امیر بزرگی که بر سریر بزرگی

نشسته و ای و خلایق به شکر بخت همایون

تمام نظم جهان را بهم زدی و گرفتم

که عشق در همه حالت فراتر است ز قانون

به قدر بال مگس گرکسی ز حب تو دارد

ز طعنه پشت کند بر تمام ثروت قارون

مرا به چنگ گرفتی عزیز باغ تو خرم

در آن دمی که ندانم زدی به سینه شبیخون

مرا به خَلسه کشانده شراب ناب طهورت

ز حُسن مصرف باده چه حاجت است به افیون

قسم به خاک دل من تو کاشکی به گل من

حسین مهر خودت را شبیه دانه زیتون

قلبم نوشت حسین و گریست مصرع شعرم

و شعر مرثیه خوان شد برای نقل به مزمون

رسید شاه به مقتل بگفت خواهرت از تل

خدا کند که در آید از این محاصره بیرون

سیاه طره مویت به انحصار عدویت

عقیق سرخ گلویت میان پنجه ملعون

تری به خون تنت در این مساحت غربت

که رشته رشته فتادی شبیه خوشه ترخون

تمام خواهش خواهر خدا کند که نَبُرَد

برید و رفت به یغما شهید تشنه در خون

به خیمه آمده اسبت بدون زین و سواره

به دور اسب نجیبت مخدرات تو محزون

چه بازتر شده روضه ببخش حضرت غیرت

که بند و سلسله آمد سراغ زینبِ خاتون

سر از قفات جدا شد من احترام گرفتم

عجب قمار بزرگی حسین فاطمه ممنون

 

.
ولادت سرداران کربلا ۹۹ هلالی و سیب سرخی
ولادت امام حسین ۹۹ رضا هلالی حسین سیب سرخی
ولادت حضرت ابالفضل ۹۹ رضا هلالی حسین سیب سرخی
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net
.

 رمضان 99 کلیک کنید  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
 شعر و صوت گلچین شور 99
0