.  اشعار محرم 99 منتشر شد

از بام و در کعبه به گردون رسد آواز | شعر | حاج محمود کریمی

از بام و در کعبه به گردون رسد آواز

از بام و در کعبه به گردون رسد آواز

که امشب در رحمت به سماوات شده باز

بت های حرم در حرم افتاده به سجده

ارواح رسل راست هزاران پر پرواز

کعبه زده بر عرش خدا کوس تفاخر

مکه شده زیبا و دل افروز و سرافراز

جا دارد اگر در شرف و مجد و جلالت

امشب به سماوات کند خاک زمین ناز

از ریگ روان گشته روان چشمه توحید

با کوه و چمن باز چو من نغمه کند ساز

دشت و در بحر و بر جن و بشر و حور

در مدح محمد همه گشتند هم اواز

هر ذره کوچک شده یک مهر جهان تاب

هر قطره نا چیز چو دریا کند اعجاز

جبریل سر شاخه طوبا چو قناری

در وصف محمد لب خود باز کند باز

جبریل چه ارد چه بخواند چه بگوید

جایی که خداوند به قران کند اغاز

خوبان دو عالم همه حیران محمد

یک حرف ز مدحش شده ما کان محمد

این است که برتر بود از وهم کمالش

جز ذات الهی همه مبهوت جلالش

رضوان شده دلداده مقداد و ابوذر

فردوس بود سائل درگاه بلالش

والله قسم نیست عجب گر لب دشمن

چون دوست ز هم بشکفد از خلق و خصالش

هرگز به نمازی نخورد مهر قبولی

هرگز صلوات ار نفرستند به الش

بی رهبری اش خواهد اگر اوج بگیرد

حتی ملک العرش بسوزد پر و بالش

یوسف ببرد حسن خود از یاد گر او را

یک منظره در خاطره افتد ز خیالش

این است همان مهر درخشنده که تا حشر

یک لحظه به دامن نرسد گرد زوالش

گل سبز شود از جگر شعله اتش

در وادی دوزخ فتد ار عکس جمالش

چون ذات خدای ازلی لیس کمثله

باید بخوانیم فراتر ز مثالش

ایجاد بود غبضه ای از خاک محمد

افلاک بود بسته بو لولاک محمد

 

 

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است.

مهجه |  www.Mohjat.net

@mohjat_net

 

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0