از خوشی های جهان درد و غمت ما را بس | متن مداحی | سیب سرخی

از خوشی های جهان درد و غمت ما را بس

از خوشی های جهان درد و غمت ما را بس

از زیادی عطای تو کَمَت ما را بس

ما همه ریزه خور سفره احسان توییم

تکه نانی که دهی از نِعَمت ما را بس

گر نشد قسمت ما دیدن بین الحرمین

زدن سینه به زیر علمت ما را بس

گر تهی دست و فقیرم ولی روز جزا

قطره اشکی که چکد در اِلَمَت ما را بس

گرچه روی تو ندیدیم ولی در دم مرگ

گر بر این دیده گذاری قدمت ما را بس

تو یَم جودی و ما تشنه ولی در همه عمر

قطره ای از یَم جود و کرمت ما را بس

 

.

شب 15 صفر 99 حاج حسین سیب سرخی – هیئت هفتگی 12 مهر

.

متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.

کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.

استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.