السلام علی من نحره منحور | متن مداحی | کربلایی حسین طاهری

السلام علی من نحره منحور

السلام علی من نحره منحور

السلام علی من صدره ….

عده ای میزنن با نیزه از نزدیک

عده ای تو را با سنگ میزنن از دور

حمله تند خنجر کند چه بلایی به سر رگات آورده

زیر دشنه رفتی تشنه پاشو که فاطمه آب برات آورده

پنجه بر پیروهنت زدن ضربه پا به تنت زدن

وقتی زهرا رو صدا زدی نیزه رو تو دهنت زدن

وای حسین

****

السلام علیک ایهالعطشان

پیش چشمای لشکر بین خون غلطان

کاش یه چادری داشتم رو تو مینداختم

تا نباشه تو آفتاب پیکرت عریان

بین گودال رفتی از حال توی پهلوت یه نفر نیزه فرو کرد

بی مروت از لجاجت با لگد هاش بدنت رو پشت و رو کرد

با پاهاش روی تنت میگشت دست به دست پیروهنت میگشت

دسته رجاله ها مدام دور تا دور بدنت میگشت

وای حسین

****

جای یوسف زهرا خاک صحرا نیست

حق تو که عزیزی ضربه پا نیست

اونقدر توی گودال تیغ و شمشیره

من میخوام که بشینم پیش تو جا نیست

سر تا پات زخم جا به جا زخم بگو خواهرت کدوماشو ببنده

روی خاکا میکشی پا داری جون میکنی و سنان میخنده

آروم آروم یه نفر رسید خیلی با حوصله سر برید

تقصیر بوسه زینبه ذبح تو این همه طول کشید

وای حسین

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

.
.

روز عاشورا محرم 1399 کربلایی حسین طاهری

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.