اول مجلس به نام دلبر دلخواه – حسین طاهری – متن مداحی

اول مجلس به نام دلبر دلخواه

اول مجلس به نام دلبر دلخواه

خالق خورشید و ماه حضرت الله

ای دل آگاه راه همین است

همین است همین راه

باقی بی راهه هاست مقصدشان چاه

راه رسیدن بلند و عمر تو کوتاه

پس مشو گمراه

جمله خلایق رعیت اند و علی شاه

ورد شبانگاه ذکر سحرگاه

اشهد ان علی ولی الله

****

سر دم شورم به نام حیدر کرار

شور و شعورم تجلی رخ دلدار

اوست فقط شهریار گنبد دوار

دیده بیدار

معنی ایثار

اشهد ان علی نور الانوار

اشهد ان علی بر الابرار

سر الاسرار روح سبک بار

اشهد ان علی رحمت سرشار

اشهد علی کعبه سیار

دلبر دلخواه

ورد شبانگاه ذکر سحرگاه

اشهد ان علی ولی الله

****

اشهد ان علی حضرت والا

اشهد ان علی عالی اعلا

اشهد ان علی عَلَمُ الاَسما

اشهد ان علی رکن معلا

هالک الاعدا

اشهد ان علی ولی الله

حضرت عالیجناب حیدر حیدر

آینه آفتاب حیدر حیدر

آیه فصل الخطاب حیدر حیدر

شأن نزول کتاب حیدر حیدر

اشهد ان علی بطن پیمبر

اشهد ان علی ساقی کوثر

اشهد ان علی فاتح خیبر

ورد شبانگاه ذکر سحرگاه

اشهد ان علی ولی الله

دانلود فایل صوتی از اینجا

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.