اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتما | شعر | مهدی میرداماد

بازدید: 228 بازدید
اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتما

اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتما

اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتما

به جز گلدسته و نقاره گنبد داشتی حتما

شمال شرق ایران یا جنوب غرب یا مرکز

تو هم در بخشی از این خاک مشهد داشتی حتما

کنار مضجعت در آخرش با شوق با فریاد

پس از صل علی آل محمد داشتی حتما

کسی با کفش هایش در حریم تو نمی آمد

به دور مرقدت از صحن ها حد داشتی حتما

مؤید داشتی در مشهدت با شعر های ناب

و در کل زمین کلی مؤید داشتی حتما

اگر می آمدی ایران شبیه حیدر کرار

تو هم بین اذان یک جفت اشهد داشتی حتما

همیشه سمت باب القاسمت غوغای زائر بود

خودت هم از همان جا رفت و آمد داشتی حتما

شاعر: مهدی رحیمی

 

 

 

 

حاج سید مهدی میرداماد / شب بیست و هشتم ماه صفر 1398

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net