شهادت امام کاظم

این چشمها که محروم از یک نگاه – حاج محمود کریمی – متن مداحی

این چشمها که محروم از یک نگاه یارند

این چشمها که محروم از یک نگاه یارند

بهتر که کور گردند بگذار خون ببارند

آن کو قرار دارد کی داغ یار دارد

دعوی عشق کم کن عشاق بی قرارند

آنان که یاد اویند دائم به جستجویند

حتی خزان ز هجران در موسم بهارند

قومی کنار یارند اما ز یار دورند

قومی زیار دورند اما کنار یارند

پروانه سوخت بالش بشنو زبان حالش

یارب مباد عشاق از شمع کم بیارند

چشم انتظار ماندن از انتظار دور است

آنان که جان سپردند مردان انتظارند

آنان که بی تو سوزند سوزند عالمی را

ای وای اگر بدین سوز آهی ز دل بر آرند

دُردی بده به دردی دردی ببر به دُردی

دُردی کشان بزمت دردی جز این ندارند

ای خانه غمت دل ای فرش مقدمت گل

بر چشمها بنه پا انگار کن که خارند

اشجار سبز با تو کمتر ز نخل خشکند

گلهای سرخ بی تو چون شعله های نارند

با پای جان سفر کن در کوی عشق میثم

چون ساکنان آن کوی عشاق سر به دارند

شاعر: استاد سازگار

 

.

شب ۲۲ صفر ۸۷ حاج محمود کریمی
.
متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net
.

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0