سالار عقیلی – ای جان و ای جانان من

ای جان و ای جانان من ای عشق جاویدان من

ای جان و ای جانان من ای عشق جاویدان من

نامت طنین انداز شد ایران من ایران من

تاریخ از روز ازل شعری که میخواند تویی

آن سوی بُرد و باخت ها نامی که میماند تویی

ایران با تو هم پیمان شدن زیباست

عش تو در سینه پا برجاست

با تو فردا شکل یک رویاست

ایران ای صدای سرخ آزادی

عاشقی را یاد ما دادی

با تو هستم در غم و شادی

باید که در هیاهو گُل کرد چون سیاوش

قُقنوس میتوان شد در شعله های آتش

در پیچ و تاب توفان دریای سربلندیم

از موج ها بپرسید با صخره چند چندیم

بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره

در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره

.

دانلود صوت ترانه

.

 

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net