دستگاه های موسیقی ایرانی  کتاب مداحی محرم 1398  تلگرام

ای خراسان تو رشک روضه رضوان ما

ای خراسان تو رشک روضه رضوان ما

ای خراسان تو رشک روضه رضوان ما

سایه گلدسته هایت بر سر ایران ما

خاک کویت در تمام درد ها درمان ما

جان گرفته از نسیم بار گاهت جان ما

تربت تو هم نجف هم تربت پیغمبر است

زائرت از زائر کل امامان برتر است

گنبد زرین تو تا حشر مصباح الهداست

پرچم سبز تو را هم نیت ملک خداست

خشت خشت بارگاهت را به عالم این نداست

شهریار عالم است ان کس که بر این در گداست

ای فتاده بر سر خلق دو عالم سایه ات

عالمی در سایه ات ایرانیان همسایه ات

دل که شد از ان تو بیت الحرامش میکنی

هر که گردد زائرت اول سلامش می کنی

روز محشر صاحب قدر و مقامش می کنی

هر که باشد هشت جنت را به نامش می کنی

دست زوار شما در حشر در دست شماست

بلکه باشد نامه اعمال او در دست راست

درد جان خلق را درمانی و دارو تویی

کبریا مظهر علی ایین پیمبر خو تویی

هشتمین ایینه دار حسن ذات هو تویی

هم جمال غیب هم ضامن اهو تویی

زائر قبر تو نزد تو عزیز از ابتداست

احترامش می کنی زیرا که زوار خداست

اسمان ها سفره رنگین احسان تو اند

اسمانی ها سر این سفره مهمان تو اند

قدسیان دنبال اهوی بیابان تو اند

عرشیان پیوسته زوار خراسان تو اند

هم ادب در استانت شخص موسی می کند

هم نسیم بار گاهت کار عیسی می کند

نار اگر نام خراسانت برد نورش کنند

نور اگر دور از نگاهت اوفتد کورش کنند

گر به شیطان چشم رحمت وا کنی حورش کنند

وای بر ان کس که فردا از شما دورش کنند

زائرت را وقت جان دادن چو ایی بر سرش

این عجب نبود که از رافت بگیری در برش

ای همه درهای صحنت خلق را باب الجواد

وی همه عالم مرید و کوی تو باب المراد

تا قیامت از گدا اید عنایاتت زیاد

زائر تو با تو محشور است در روز معاد

خوش به حال انکه روز حشر کارش با رضاست

نقش پیشانی زوار حریمت یا رضاست

کاش قلبم بر کبوتر های صحنت دانه بود

کاش جانم گرد شمع زائرت پروانه بود

کارم از اول گدایی بر دره این خانه بود

هر که شد دیوانه کوی شما فرزانه بود

خادم دربار تو فخریه بر شاهان کند

کفشدار استانت ناز بر رضوان کند

ای سرم خاک ره جارو کشان صحن تو

صورت خورشید فرش استان صحن تو

پرچم نصر الهی سایبان صحن تو

بال جبرائیل چتر استان صحن تو

بس که اقا و رئوفی و شفیقی یا رضا

با گدایان دره خود هم رفیقی یا رضا

کاش گردد سینه ام غم خانه غم های تو

کاش اشکم خون شود افتد به خاک پای تو

کاش میشد زهر مامون قسمت من جای تو

سوخت بین حجره در بسته سر تا پای تو

بر زمین مانند جد خویش افتادی غریب

در میان دوستان خویش جان دادی غریب

 

 

.
.

متن شعر مداحی ای خراسان تو رشک روضه رضوان ما

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 لطفا برای ما نظر ارسال کنید  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0