ای عزیز دلم ای حسین شهیدم | متن مداحی | کربلایی جواد مقدم

ای عزیز دلم ای حسین شهیدم

ای عزیز دلم ای حسین شهیدم

ای عزیز دلم به خدا که بریدم

ای عزیز دلم ناله هاتو شنیدم

ای عزیز دلم

تو حسین منی سخته با تن زخمی دست و پا بزنی

تن زخمیتو به سر نیزه ها بزنی

پیش نهر فرات آبو صدا بزنی

تو حسین منی

سخته بگی تشنمه با نیزه جواب بدن

حتی نخواستن به یه شیر خواره ام آب بدن

فقط میخوان خواهرتو بیشتر عذاب بدن

السلام علی شیب الخضیب

السلام علی خد التریب

****

سرنوشتو ببین چی سر حرم اومد ماه نیزه نشین

همه هستی زینب مونده روی زمین

خون حنجرتو بردن به عرش برین

سرنوشتو ببین

تو حسین منی سرنوشت تو این بود تشنه جون بکنی

ای برادر من زخمی ترین بدنی

نه عقیق یمن مونده نه پیروهنی

تو حسین منی

سخته بخوان بعد تو به خیمه ها آب بدن

آب خنک به حرمت پیش رباب بدن

فقط میخوان خواهرتو بیشتر عذاب بدن

السلام علی شیب الخضیب

السلام علی خد التریب

****

ای غریبم حسین السلام علی شیب الخضیبم حسین

نور دیده من خد التریبم حسین

رفتی و غمت آخر شد نصیبم حسین

ای غریبم حسین

تو حسین منی تو همونی که مادر گفته بی کفنی

وای من که عزیزم پاره پاره تنی

ای امون من از این صبر حسنی

تو حسین منی

بگو که پیغاممو به ابوتراب بدن

این سرو میبرن به مجلس شراب بدن

طناب اوردن که منو بیشتر عذاب بدن

فقط میخوان خواهرتو بیشتر عذاب بدن

السلام علی شیب الخضیب

السلام علی خد التریب

دانلود فایل صوتی از اینجا

ای عزیز دلم ای حسین شهیدم

.
.

شب عاشورا محرم 1399 کربلایی جواد مقدم

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.