ای ملکا قبله آسمان زینب | متن مداحی | حسین طاهری

ای ملکا قبله آسمان زینب

ای ملکا قبله آسمان زینب

ای ملکا نغمه جاودان زینب

خواهر شش تا پهلوان زینب

غیرت عباس قهرمان زینب

نور قدسی تو نور صبح ازل

به فدای تو یا همشیره شیر جمل

جانم خانم من فقط آفتاب می بینم

لشکری در عذاب می بینم

کوفه وحشت زده است و می گوید

حیدری در حجاب می بینم

زینب یا زینب

****

ای ملکا خطبه کن فتح خیبر را

ای ملکا تیره کن کاخ کافر را

فاتح شامات فتح کن در را

دارد این پیکر روح حیدر را

رجز علوی جان تازه گرفت

دخت فاطمه از فاطمه اجازه گرفت

جانم خانم می رود شام را خراب کند

یاد آقا ابوتراب کند

روی هر قلعه عکس حیدر را

دره قلعه به دست قاب کند

زینب یا زینب

****

ای ملکا تا ابد منزلت داری

ای ملکا در دلم مملکت داری

بر گدایانت مرحمت داری

زینبی زینب عظمت داری

ای که چادر تو زره و سپرت

جانم به تو و جانم به دو تا پسرت

جانم خانم مَلَک نُه فلک گدای شما

ایل ام وهب فدای شما

علی اکبر سواره میدان رفت

یک نفس عمه جان به جای شما

زینب یا زینب

دانلود فایل صوتی از اینجا

ای ملکا قبله آسمان زینب

.
.

شب چهارم  محرم 1399 کربلایی حسین طاهری

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.