محرم 99 کلیک کنید

حاج محمود کریمی – ای که در آسمان هر غمزده مهتاب تویی

ای که در آسمان هر غمزده مهتاب تویی

ای که در آسمان هر غمزده مهتاب تویی

ساقی عشاق حسین است و می ناب تویی

ذره منم مور منم وصله ناجور منم

دور منم کور منم شمس جهان تاب تویی

حی تویی حیا تویی دم تویی و شفا تویی

مرده منم درد منم طبیب اطیاب تویی

کوه تویی کاه منم سائل درگاه منم

مانده در راه منم دلیل و مهتاب تویی

صید حسین اگر شدم دانه ان دام تویی

ماهی بی تاب منم حلقه قلاب تویی

تیغ شرر بار تویی مهر گوهر بار تویی

حسین ارباب تو و بهر من ارباب تویی

اتش خورشید تویی زهره و ناهید تویی

اب تویی تشنه تویی تشنه تویی اب تویی

رحمت حق که میرسد سلام ما به محضرت

حلال باد تا ابد زحمت و شیر مادرت

نغمه زیر و بم تویی شورش محتشم تویی

میکده را سبو تویی بت کده را صنم تویی

گر به طواف امدم گرد تو دور میزدم

جان خودت مکن ردم که اخرین قسم تویی

قبله علی مطاف تو معنی اعتکاف تو

عاشق تا ابد تویی لیلی از عدم تویی

جود تویی دست منم جام تویی مست منم

جرات نعره مرا ذات تویی جنم تویی

کوی تو را قلندرم اب گذشته از سرم

ان که رگ گردن خود به پاش میزنم تویی

قبضه بی نیام تو رشته اعتصام تو

هیبت و احترام تو تبسم حرم تویی

عاشق روز محشرم تا که به دیده بنگرم

دست خداست یک علم صاحب ان علم تویی

ان که گلم را ز ازل سرشته با اشک تویی

امیر بی دست تویی ساقی بی مشک تویی

به عشق اموز تویی به راه فانوس تویی

همچو علی به ذات ذوالجلال ممسوس تویی

دم به مسیح داده ای به هویت ای صاحب دم

به احترام هوی تو نغمه ناقوس تویی

انکه ز رفعتش شده حسرت سیمرغ شده

ان که ز رعفتش زده طعنه به ققنوس تویی

نقش لب پنج امام است به روی دست تو

ان که به پایش امده ملک به پابوس تویی

بانی شور ودم تویی کاشف هم و غم تویی

خواب خوش حرم تویی به ظلم کابوس تویی

نوید تو بهار تو امید و انتظار تو

ان که ز مشک تیر خرده شده مایوس تویی

کشته شمشیر نی پر زده از تیر نی

مرده از خجالت و کشته ناموس تویی

بعد تو خنده بر لب اهل حرم حرام شد

فدای دست های تو که از تنت جدا شده

گریه شرمندگی ات ناله بیصدا شده

حسین گفت در برت تا که رسید بر سرت

بر سر من چه امده با سر تو چه ها شده

رنگ رخم پریده و قامت من خمیده و

دیده تو دریده و تیر به دیده جا شده

تیغ و علم دست قلم ریخته در دور و برم

با تو به یاد حیدرم فرق سرت دو تا شده

اب نشد فدای تو لبت به اصغر برسان

اهل حرم سینه زنان ذکر عمو بیا شده

تو خفته بر روی زمین همره من بیا ببین

روی عدو به خیمه بی تو چگونه وا شده

لحظه اخرت سرت به دامن برادت

نبین که زنده ام ببین بی تو سرم جدا شده

غصه اب را نخور زحمت خود کشیده ای

با لب تشنه خدمت مادر ما رسیده ای

***

شانه ات اغوش و مهد افتاب

برج دیده بانی طفل رباب

برق چشمان تو شمشیر خدا

بچه شیر سوم شیر خدا

روز محشر با تمام واهمه

روز اعمال بد و خوب همه

تا که زهرا راست قامت می کند

دست های تو قیامت می کند

 

 

ای که در آسمان هر غمزده مهتاب تویی

.
.

متن شعر مداحی ای که در آسمان هر غمزده مهتاب تویی

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0