باز برای مشک تو عباس * حاج محمود کریمی

باز برای مشک تو عباس چشم من و خواهرت دریاست

باز برای مشک تو عباس

چشم من و خواهرت دریاست

من دیگه کنیزتم مادر

مادر تو حضرت زهراست

ممنونم فدایی غریب کربلا شدی

ممنونم که اخرش برا حسین فدا شدی

ای برای دستات ای برای چشمات

ای برای اشکات من بمیرم مادر

ای سر بر نیزه کشته سر نیزه

ای برای زخمات من بمیرم مادر

****

روز روشنم شب تاره

حال و روز مادرت زاره

هر کی با تو کربلا بوده

مثل من برات عزاداره

میدونم چه شد کنار علقمه پرت شکست

میدونم چی شد که روی نیزه ها سرت شکست

سرو رعنای من ماه شبهای من

ای برای دردات من بمیرم مادر

روی خاک افتادی تشنه لب جون دادی

ای برای اشکات من بمیرم مادر

****

از غم تو قد خمیدم من

از همه عالم بریدم من

دل خوشیم اینه فقطمادر

پیش زهرا رو سفیدم من

زینب گفت برادرم رسید و لب نزد به اب

زینب گفت که تا ابد شرمندشیم من و رباب

علقمه غوغا شد مادرت زهرا شد

چشم تو دریا شد من بمیرم مادر

پیش پای زهرا اسممو آوردی

رو سفیدم کردی من بمیرم مادر

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

www.mohjat.net