بانو سه ماه منتظر این دقیقه ام | متن شعر | حسین طاهری

 بانو سه ماه منتظر این دقیقه ام

بانو سه ماه منتظر این دقیقه ام

مشغول کار خانه شدی خوش سلیقه ام

زهرا مرا چقدر بدهکار میکنی

داری برای دلخوشی ام کار میکنی

در این سه ماه آب شدم امتحان شدم

با هر صدای سرفه تو نصفه جان شدم

با دیدنت نگاه مرا سیل غم گرفت

با اولین تبسم تو گریه ام گرفت

این بوی نان داغ به من جان تازه داد

حتی به پلک های حسن جان تازه داد

زحمت نکش هنوز سرت درد میکند

باید کمک کنم کمرت درد میکند

آیینه پر از تَرَکَم احتیاط کن

با بال خسته شاپرکم احتیاط کن

فکری به حال و روز بد کائنات کن

تا کهنه زخم بازویتان تیر میکشد

دستاس خانه آه نفسگیر می کشد

ازدست تو به آه شکایت بیاورم

نگذاشتی طبیب برایت بیاورم

با اینکه اهل صحبت بی پرده نیستم

راضی به رنج دست ورم کرده نیستم

جارو نکش که فاطمه جان درد میکشم

دارم شبیه پهلوی تان درد میکشم

جارو نکش که عطر بهشت است میبری

روی مرا زمین نزن این روز آخری

باغ بدون غنچه و گل دلنواز نیست

ویرانه را به خانه تکانی نیاز نیست

گیرم که گردگیری امروز هم گذشت

فصل بهار آمد و این سوز هم گذشت

آشفته خانه جگرم را چه میکنی

خاکی که ریخته به سرم را چه میکنی

زهرا به جای نان غم ما را درست کن

حلوای ختم شیر خدا را درست کن

مبهوت و مات ماندم از این مهر مادری

دست شکسته جانب دستاس میبری

جان علی بگو که تو با این همه تبت

شانه زدی چگونه به گیسوی زینبت

شستی تن حسین و حسن با کدام دست

آماده کرده ای تو کفن با کدام دست

حرف از کفن شد و جگرت سوخت فاطمه

از تشنگی لب پسرت سوخت فاطمه

حرف از کفن شد و کفنت ناله زد حسین

خونابه های پیروهنت ناله زد حسین

شاعر: وحید قاسمی

 

.

روز شهادت حضرت زهرا فاطمیه اول 99 کربلایی حسین طاهری

.

متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.

کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.

استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net

.