بد به دلت راه نده آقا من که نمردم | متن نوحه | مهدی میرداماد

بازدید: 865 بازدید
بد به دلت راه نده اقا من که نمردم

بد به دلت راه نده اقا من که نمردم

بد به دلت راه نده آقا من که نمردم

حقت و میگیرم از اینا من که نمردم

گریه نکن میمیره زهرا من که نمردم

پهلوون خیبر من گریه نکن حیدر من

اگه تو رو رها کنن بزار بریزن سر من

اگه دستم و صد بارم بشکنن

محال علی از تو دست بردارم

به کوری چشم حسودای شهر

میگردم به دور سر حیدرم

جونم فدای تو هستیم برای تو

حیدر من و حلال کن

******

هر جایی که زخمی شدی من زخمت و بستم

فکر نکنی تنها شدی تا من پیشت هستم

اشک تو رو پاک میکنم با دست شکستم

پهلوونم غصه نخور نزار بخندن بهمون

من و زدن فدا سرت هر جوری هست زنده بمون

من از تو فقط این یه چیز و میخوام

تو رو جون زهرا فقط نه نگو

یه تابوت چوبی درست کن برام

تو رو جون زهرا بهم نه نگو

 

 

www.mohjat.net