حسین طاهری – برادر نمانده مرا جان به پیکر

برادر نمانده مرا جان به پیکر

برادر نمانده مرا جان به پیکر

یا حسین

اگر چه زدم لطمه بر روی خود

علم را گرفتم به بازوی خود

اگر چه قد من خمیده ولی

نیاورده ام خم به ابروی خود

تو رفتی یار من تویی دلدار من

الا سالار من یا حسین

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.