برکت نان به خاطر حسن است

برکت نان به خاطر حسن است

شاطران از قدیم میگویند

تاجران بزرگ صبح به صبح

زیر لب یا کریم میگویند

سائل از شرم در زدن بیگاه

خادم از خاک روبی درگاه

بی نیازند من نمیگویم

آفتاب و نسیم میگویند

نه دری داری و نه دربانی

نه پس هفت پرده پنهانی

زائران حاجتی اگر دارند

به خودت مستقیم میگویند

مرقد ساده تماشایی

با تمام وجود تنهایی

از تو با این وجود میترسند

نرده های ضخیم میگویند

خواستی تا به خاطر زهرا

نگذارند خلق پا اینجا

پس تو هم یک مدافع حرمی

عقلهای سلیم میگویند

شاعر: محمدحسین ملکیان

 

.
ولادت امام حسن ۱۴۰۰ حاج امیر کرمانشاهی

شب ۱۵  ماه رمضان
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.