بیمار ها دار الشفا را میشناسند

بیمار ها دار الشفا را میشناسند

اینجا تمام درد ها را میشناسند

اینجا غریب و آشنا فرقی ندارد

اینجا غریب و آشنا را میشناسند

از هر دری درماند هر کس آمد اینجا

درمانده ها باب الرضا را میشناسند

در این حرم حتی خدا نشناس ها هم

گاهی می آیند و خدا را میشناسند

ما چندسالی هست که مشهد میاییم

دیگر تمام شهر مارا میشناسند

بس که همیشه بودم اینجا دست و پا گیر

دیگر منه بی دست و پا را میشناسند

ساده بگویم گنبدت را دوست دارم

بی چیز ها تنها طلا را میشناسند

چه احتیاج است احتیاجم را بگویم

اهل کرم فقر گدا را میشناسند

هر کس که رفته کربلا از این حرم رفت

با نام مشهد کربلا را میشناسند

شاعر: آرش براری

 

.
ولادت حضرت معصومه ۱۴۰۰ حاج امیر کرمانشاهی
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.