شهادت امام کاظم

تا گلوم تر شد از اون زهر – حاج محمود کریمی – متن مداحی

تا گلوم تر شد از اون زهر آسمون پیشم سیاه شد

تا گلوم تر شد از اون زهر آسمون پیشم سیاه شد

گوش کنید خودم بگم که از همون لحظه چه ها شد

اومدم به سمت خونه با دل و چشم شرر بار

بود یه دست به روی قلبم دست دیگم روی دیوار

حس میکردم خیلی دوره راه کوتاه تا به خونم

انگاری نمیرسیدم به لبم رسیده جونم

دو قدم تا که میرفتم مینشستم روی خاکا

یا علی میگفتم و هی تا که پا میشدم از جا

دست لرزون آروم آروم درای حجره رو بستم

تکیه امو دادم به دیوار غریب و تنها نشستم

تا جواد من بیاد و سرمو بغل بگیره

شده وقت روضه خوندن دیگه فردا خیلی دیره

بابام از باباش شنیده اونم از باباش شنیده

که زمون بچگیاش توی کربلا چی دیده

گفته دیدن که یه روز صبح تا غروب کربلا رو

غربت جد غریبم لبای تشنه لبا رو

جوونای قد رشید و بدنای پاره پاره

گفته دیدم لب تشنه عمو رفت که آب بیاره

صورت جدمو دیدم به روی صورت اکبر

قنداق خونی اصغر ناله عمه و مادر

انگاری خودم میبینم یکی از مرکبش افتاد

نگاش از میون گودال به روی زینبش افتاد

آتیش و دامن خیمه آتیش و زلف پریشون

آتیش و چادر عمه روسری و معجراشون

یه نفر میون گودال سر روی دامن مادر

یه نفر به روی سینه خنجری به روی حنجر

سر سقا رفت به نیزه جرعت اومد تو جسارت

تن سقا بین نخلا دشمنا مشغول غارت

غارت گهواره خالی هر چی بود تو خیمه ها رو

غارت پیرهن پاره غارت گوشواره ها رو

میبینم هلهله ها رو به پیش چشای عمه ام

برای جایزه بردن سرا رو میدزدن از هم

 

.

شب ۲۲ صفر ۸۷ حاج محمود کریمی
.
متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net
.

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0