محرم 99 کلیک کنید

حاج محمود کریمی – تشنه رفتن برا تو

تشنه رفتن برا تو مرثیه خوندن برا من

تشنه رفتن برا تو مرثیه خوندن برا من

برنگشتن برا تو تو خیمه موندن برا من

پر پرواز برا تو پرهای بسته برا من

خسته رفتن برا تو این همه خسته برا من

غم امت برا تو حفظ امامت برا من

دست بیعت برا تو خط ولایت برا من

قمرامون برا تو این همه اختر برا من

پسرهامون برا تو این همه دختر برا من

غم زینب برا تو تموم غم ها برا من

علی اکبر برا تو ناله لیلا برا من

اینجا موندن برا تو تا کوفه رفتن برا من

خواب راحت برا تو گریه براتون برا من

نیزه خوردن برا تو رو نی سراتون برا من

علی اصغر برا تو رباب مضطر برا من

لب خنجر برا تو بوسه به حنجر برا من

سنگ اینجا برا تو سنگ های کوفه برا من

زخم غارت برا تو زخم جسارت برا من

پاره پیرهن برا تو رنج اسارت برا من

گوش پاره برا من گریه و ناله برا من

روی نیلی برا من طفل سه ساله برا من

پیاده رفتن برا من طفل خیالی برا من

دنبال نیزه برا من گهواره خالی برا من

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0