خاک به سر من مادرش صدا میزد پسرِ من

خاک به سر من مادرش صدا میزد پسرِ من

تشنگی کشیده سوخت جگر من

خاک به سرِ من

از غمِ حسین شکست کمرِ من

زدنش جلوی چشای ترِ من

نا نداشت سقا نداشت

برای دست و پا زدن تو قتلگاه جا نداشت

جون نداشت سامون نداشت

طاقت زخمِ تنشو گرگ بیابون نداشت

****

خاک به سرِ من

با سر اومد از سفر پدرِ من

وایِ من عمه کجاست معجرِ من

خاک به سرِ من

خونیِ تموم بال و پرِ من

پس کجاست داداش علی اکبر من

موت چی شد ابروت چی شد

باباجونم ازم نپرس رقیه پهلوت چی شد

سوخت تنم سوخت لبم

خبر داری محله یهودیا بردنم

****

خاک به سرِ شام

سنگمون زدن همش از لب بام

پاره پاره شد بابا هی لباسام

سنگمون زدن همش از لب بام

خاک به سرِ شام

نمیبینه دیگه جایی رو چشمام

به خدا نمیتونم پاشم از جام

وایِ من بابایِ من

شبیه موی تو پریشون شده موهای من

ای عمو پیشم بمون

نمیذاره صدات کنم بابا این لکنتِ زبون

****

خاک به سرِ خاک

پسرت بی کفنه پدرِ خاک

مونده عریان به زمین به بَرِ خاک

خاک به سرِ آب

پسرت تشنه لبه مادر آب

دست و پا میزدی در نظرِِ آب

آب نبود مهتاب نبود

علیِ اصغر توی گهواره دیگه خواب نبود

سر نبود مادر نبود

رو سرِ دخترای اهل خیمه معجر نبود

دانلود صوت مداحی / مستقیم

.
شهادت امام باقر ۱۴۰۰ حاج حسین سیب سرخی

.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.