خونابه های لبتو میشورم با اشکام بابا * سید مهدی میرداماد

بازدید: 5737 بازدید
متن مداحی حاج سید مهدی میرداماد

خونابه های لبتو می شورم با اشکام بابا

خاکسترای سرت و میگیرم با دستام بابا

خدا نگهداره عمه رو اگه نبود میمردم

سپر برای تنم میشد وقتی کتک می خوردم

باشه بذا چشام تو غربت بباره

باشه بذا بگن که بابا نداره

===========

کجایی بابا شده نماز من شکسته

کجایی بابا شده قیام من نشسته

کجایی بابا ببین تیمم به روی خاک صورتت با دست بسته

ای بابا حکایتی شده مویم

ای بابا شکستگی ابرویم

ای بابا ببین کبوده بازویم

باشه

کوچه به کوچه رو نیزه ها رفتی

خونه ما نیومدی

باشه

کنج تنور و تشتت طلا رفتی

خونه ما نیومدی

================

تو دست سردش میگیره عمه این دستام و

میبوسه با اشک چشماش هر شب این زخمام و

بارونه چشم کبود من بهونه هر روزه

خدا می دونه که تا سحر ابله هام میسوزه

باشه بذا چشام تو غربت بباره

باشه بذا بگن که بابا نداره

==============

کجایی بابا عزا گرفته دختر تو

می خونه روضه خودش برای خواهر تو

تو بازار شام دیدم که میفروشن یه گوشوارم و با انگشتر تو

ای بابا ببین دیگه زمین گیرم

ای بابا سه سالمه ولی پیرم

ای بابا شبیه زهرا میمیرم

ای وای دل پریشونم تو کوچه ها بابا بی کسی ام بد دردیه

ای وای خیلی میترسم بردن ما رو بابا بردن ما بزم شراب نامردیه

دور از نگاه غیرت عباس روی نی

بر روی قیمت اسرا چانه میزنند

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

www.mohjat.net

مطالعه بیشتر